Igor Wijnker

Schrijver, journalist/fotograaf en schrijfdocent. Publiceerde vele verhalen en vier non-fictie boeken die goed werden ontvangen. Oprichter/eigenaar van Ieder verdient een boek.

Foto Jan Westerhof

"Waarom schrijf je geen boek over mij?"

Deze vraag, die me in november 2017 werd gesteld door een familielid, markeert het begin van Ieder verdient een boek.

Het was tijdens de presentatie van Rock City, op een avond die zo overweldigend was dat ik nauwelijks tijd had om er over na te denken. Maar de vraag nestelde zich in mijn hoofd en groeide uit tot iets groters: de overtuiging dat je over ieder mens, elke familie of onderneming een boek zou kunnen schrijven.

Ruim twintig jaar ervaring

Al meer dan twintig jaar werk ik in de schrijvende journalistiek en mag ik beroepsmatig zeer uiteenlopende mensen ontmoeten, naar hun verhalen luisteren en die zo goed mogelijk opschrijven. Er is niets dat ik liever doe. De verhalen verschenen ondermeer in Het Parool, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Muur en Hard Gras.

De journalistiek is een ambacht dat me nooit verveelt, omdat de mens me nooit verveelt.

Wat mij altijd verwondert is dat werkelijk iedereen iets boeiends te vertellen heeft. Prachtige verhalen waarvoor de ruimte in kranten of tijdschriften helaas meestal beperkt is. Of de verteller is niet bekend genoeg, of het verhaal niet nieuwswaardig genoeg.

Boeiende verhalen van schijnbaar gewone mensen of bedrijven

Juist de verhalen van ogenschijnlijk ‘gewone mensen’ of alledaagse plekken hebben mij altijd aangesproken. Wat is eigenlijk gewoon of alledaags? Elk persoon of bedrijf is uniek. Wat beweegt mensen? Waardoor worden wij beïnvloed? Hoe leven en werken wij samen?

Ik neem graag de tijd voor die verhalen, door goed te luisteren, te kijken en de juiste vragen te stellen.

Hoe langer ik dit werk doe des te meer ik ervan overtuigd ben dat ieder mens een boek waard is.

Ik heb er al een aantal mogen schrijven voor gerenommeerde uitgevers: over een bijzondere sportcoach, over de mensen van een voetbalclubje, over bevlogen muzikanten en ik maakte -samen met twee neven- een boek over onze familie.

Graag luister ik ook naar uw verhaal om het te vereeuwigen in een uniek boek.

Uiteraard kan ik dit niet alleen

Daarom werk ik samen met vakmensen met veel ervaring. De fraaie boeken worden verzorgd en gedrukt door Probook.nl.

Als u speciale wensen heeft voor de opmaak dan kunnen die worden vervuld door een van de ervaren en creatieve ontwerpers. Ieder verdient een boek heeft goed contact met een aantal uitstekende grafisch ontwerpers die elk hun eigen signatuur hebben.

Niemand is feilloos. En zeker niet de schrijver die al ontelbare keren zijn tekst heeft gelezen en geperfectioneerd. De ervaring leert dat er altijd foutjes in een manuscript sluipen. Indien gewenst kan het correctiewerk worden gedaan door een externe eindredacteur met een frisse blik en scherp oog voor taal- en tikfouten.

Vakmensen met wie Ieder verdient een boek graag samenwerkt:

Izo Hoytink en Peter Lagerweij van Probook.nl

Boeken van de auteur: